Privacy Verklaring

AGV Privacy Verklaring

 

Inleidende bepalingen

Op deze pagina treft u de privacyverklaring van Verantwoordelijke aan. U wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Verantwoordelijke is statutair gevestigd te Amsterdam aan de Cornelis Outshoornstraat 326 (1067HG), staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 34364041 en draagt de naam Jacqueline Nanette Elias Verantwoordelijke is per e-mail te bereiken via info@nanettemediumtarotreading.com en telefonisch via 0909-0703 optie 4.

 

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe verantwoordelijke omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft Verantwoordelijke aan welke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens.

 

Onze verwerking van persoonsgegevens valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Verantwoordelijke behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 10-05-2018.

 

Soorten, doelen, rechtsgronden en termijn van verwerking van persoonsgegevens

Aan de verwerking van uw gegevens liggen de volgende rechtsgronden ten grondslag: in de eerste plaats worden persoonsgegevens verwerkt als u met ons een overeenkomst sluit. De persoonsgegevens worden gebruikt voor het aanmaken van een gratis account op het platform van Verantwoordelijke. Bij het aanmeldingsformulier wordt aangegeven welke gegevens verplicht ingevuld moeten worden. Dit zijn uw naam, telefoonnummer en eventueel een foto. Via het aanmeldingsformulier wordt ook uw e-mailadres gevraagd. Het e-mailadres is nodig om direct contact met u te kunnen opnemen omtrent de diensten die Verantwoordelijke levert maar wordt ook gebruikt om u in de toekomst op de hoogte te stellen van producten of diensten die interessant voor u kunnen zijn. De persoonsgegevens worden verwijderd zodra u uw account verwijderd.

 

 

Cookies  

Verantwoordelijke maakt op haar website gebruik van cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een stukje data dat door een website op uw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer u de website van verantwoordelijke bezoekt, verzamelt zij basis technische informatie zoals via welke website u op deze website terecht bent gekomen. Deze privacyverklaring is van toepassing op cookies en soortgelijke technologie.  Deze website kan cookies gebruiken om bezoekers te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen, en om de bezoeker te volgen tijdens het bezoek aan de website. Dit helpt Verantwoordelijke om een goede gebruikservaring aan u te kunnen leveren.

 

 

Beveiliging

Verantwoordelijke heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van u te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden.

 

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen op een server in Nederland.

 

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Indien u een account aanmaakt op onze website, kunt u zelf de door u verstrekte gegevens inzien en wijzigen. Indien het u niet lukt om uw account te verwijderen, dan kunt u een verzoek indienen tot verwijdering van het account. Verantwoordelijke zal hier dan zorg voor dragen.

 

Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u een e-mail zenden aan info@nanettemediumtarotreading.com

 

Indien u een klacht wil indienen over Verantwoordelijke met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit doen bij een toezichthoudende autoriteit (bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens).

 

U kunt zich afmelden voor de nieuwsbrief door een e-mail te zenden aan info@nanettemediumtarotreading.com

 

Schrijf u in voor de nieuwsbrief

U heeft succesvol ingeschreven!

Share This